Förster Transporte- und Handels GmbH

„CarLo pomogło nam wdrożyć w naszej firmie zorientowany na proces przepływ zamówień. Wszystkie dane są bezpośrednio i przejrzyście przyporządkowane do każdego zlecenia – od ceny ofertowej po temperaturę przy załadunku i zużycie paliwa przy dostawie. Istotne jest dla nas, aby mieć jako dostawcę oprogramowania partnera zorientowanego na przyszłość, jakim jest Soloplan.“ www.foerster.co.at